Wat ons glo

Ons glo dat die Bybel die suiwer Woord van God is. Ons handhaaf die volgende belydenisskrifte wat almal die inhoud van die Bybel onveranderd handhaaf en weergee:

Algemene Belydenisskrifte

1. Apostoliese Geloofsbelydenis

2. Geloofsbelydenis van Nicea

3. Geloofsbelydenis van Athanasius

Ons onderskryf die formuliere van eenheid omdat hulle in ooreenstemming is met God se Woord
Hulle is:

1. Die Nederlandse Geloofsbelydenis

2. Heidelbergse Kategismus

3. Dortse Leerreëls

 
CLANWILLIAM
Parkstr 28, Bus 175, 8135
VREDENDAL
h/v Vrede & Goeiehoopstraat
PREDIKANT
Dr Marius Aucamp
027 482 1665
 
 

Kontak asb J Vierbergen of Dr. Marius Aucamp om inligting op hierdie webtuiste op te dateer of by te werk.

Sag 3:4 Daarop het Hy aangehef en gesê aan die wat voor Hom staan: Neem die vuil klere van hom weg. Toe sê Hy vir hom: Kyk, Ek het jou skuld van jou weggeneem, en Ek beklee jou met feesklere.

 
  Kopiereg voorbehou 2015 | Gereformeerde Kerk Clanwilliam