Vorige preke van Dr. MJ du Plessis

Datum
(erediens in klank skakel)
Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
28 Augustus 2011
(oggend:Nagmaal)
Afskeidspreek
Dr MJ du Plessis Psalm 27:4 Psalm 27 Hierdie psalm beskryf die deining van ons gevoel en die ontroeringe wat ons deurmaak: Jubel en smeking lê dikwels vlak langs mekaar.
21 Augustus 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Romeine 9:8
HK Sondag 27
Jesaja 60:4; Romeine 9
Johannes 1:7
In die jongste jare word daar meteens weer allerhande verskillende leerstellings rondom die doop aan mense voorgehou. Merkwaardig dat elke nuwe sogenaamde kerk wat tot stand kom, sy eie leer oor die doop het.
14 Augustus 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Handelinge 2:38
HK Sondag 26
Handelinge 2 Die Doop en die Heilige Gees.
7 Augustus 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Hebreërs 4:1 Hebreërs 4 Voorlopers wat agterblyers geword het sonder dat hulle dit weet!
31 Julie 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 17:18
HK Sondag 24
Matteus 17:11-29 Volhard dan met blydskap in u goeie werke.
24 Julie 2011 (oggend)
Bevestiging ds CCA Vrey
Dr MJ du Plessis Deuteronomium 7:6,7 Deuteronomium 7
Amos 3:1,2
1 Petrus 2:1-10
Dis heerlik om God se uitverkore volk te wees.
26 Junie 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Esegiël 16:6 Esegiël 16 Kom ons aanbid Hom wat Hom laat verbreek en vergiet het sodat ons rein gewas kon word voor God.
19 Junie 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Openbaring 11:6-8 Openbaring 11 Met hierdie openbaring verduidelik die Here dat Hy die regering van die antichris of enige mag toelaat om tot stand te kom, maar dat Hy dit ook tot niet maak net wanneer Hy wil.
19 Junie 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 3:8
HK Sondag 20
NGB Art 8, 9 en 11
Johannes 3 Die Heilige Gees.
12 Junie 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Ester 7:4 Ester 7 Die duiwel het na die kruisiging en die opstanding nooit meer plek of toegang tot die koninkryk van die Oorwinnaar nie. Die woonplek in die Koninkryk van God is vir ons bestem wat deur die versoening van die Here Jesus heilig gemaak word.
12 Junie 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Jesaja 53:5
HK Sondag 17
Jesaja 53 Watter nut het die opstanding van Christus vir ons?
29 Mei 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Johannes 6:35 Johannes 6 Om aan Jesus Christus en sy weldade te glo, beteken dat ons altyd persoonlik aan Hom verbind moet wees.
29 Mei 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Romeine 5:6-9
HK Sondag 16
Romeine 5 Dis wonderlik om die blinkende genade van God te hoor! Hy het ons in Christus gered – toe ons nog sondaars was!
22 Mei 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Matteus 20:13 Matteus 20 Hierdie gelykenis teken die vryheid van die Here om te doen wát Hy wil, en ook sóós Hy wil, baie duidelik.
22 Mei 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Lukas 24:26
HK Sondag 15
Lukas 24:13-35 Die lyding van die Seun van God.
15 Mei 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Eksodus 14:19-27 Eksodus 14 God sluit oop en toe.
15 Mei 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Hebreërs 2:17
HK Sondag 14
Hebreërs 2 Die menswording van die Seun van God.
8 Mei 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 2:6-7
HK Sondag 13
Psalm 2 Die verlossingswerk van die Here Jesus Christus.
1 Mei 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Lukas 7:48 Lukas 7 Geliefdes, hoe graag sou ons nie dié woorde wou hoor nie! Dat die Here Jesus Christus self vir ons sê: Jou sondes is vergewe!
1 Mei 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 10:28
HK Sondag 12
Johannes 10 Die salwing van Christus.
22 April 2011 (oggend)
Kruisigingsvrydag
Dr MJ du Plessis Johannes 19:15 Johannes 19 Ons herdenk Kruisigingsvrydag as die dag waarop die ewige Koning gesterf het sodat ons deur sy versoening weer genade mag kry – genade om weer voor sy troon te mag verskyn en Hom te bely as ons Enigste Koning!
24 April 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Eksodus 25:40 Eksodus 25:31-40 Ons moet die hemelse voorbeeld nastreef, veral as ons daaraan dink dat die vloek van die Here rus op die huis van die goddelose,
24 April 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Hebreërs 12:2
HK Sondag 11
Hebreërs 12 Die groot troos vir elkeen van ons is natuurlik dat die Here gekom het om mense wat deur die sonde verblind is, se oë oop te maak sodat hulle sy werke kan sien en Hom as God kan sien en aanbid.
17 April 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Eksodus 19:4-6 Eksodus 19 Die genade van die Here is dat daar by ons geloofsgroei plaasvind. Maar die manier waarop die geloofsgroei in ons kom, is nie altyd maklik nie, omdat dit soms gebeur met worsteling en baie pyn.
17 April 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Jesaja 64:8
HK Sondag 10
Jesaja 64:1-12 Smeking gaan altyd saam met skuldbelydenis.
10 April 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Matteus 24:12-13 Matteus 24 Ons gaan nog almal baie ly ter wille van die Naam van Jesus Christus. Daar gaan ook nog 'n groot siftingsproses in die kerk plaasvind.
10 April 2011 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Petrus 1:210
HK Sondag 8
1 Petrus 1 Ons aanbid die Drie-Enige God wat ons aan die begin van elke erediens in sy Drie-Eenheid seënend groet, en ons weer aan die einde van die diens met sy seën wegstuur om in die wêreld met sy seën te gaan lewe.
3 April 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis 2 Konings 17:41 2 Konings 17 Wanneer jy jou lewe verwaarloos, gee die Here dit oor aan die verwoestingswerk van die satan.
3 April 2011 (aand) Dr MJ du Plessis 2 Tess 2:10
HK Sondag 7
2 Tessalonisense 2 Verlossing is gekoppel aan die geloof in die Here Jesus Christus.
27 Maart 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Handelinge 28:4-5 Handelinge 28 Alles wat hier op Milete gebeur, is 'n magtige preek van God se genade.
27 Maart 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Lukas 15:14-19
HK Sondag 5
Lukas 15 Behalwe die Here Jesus Christus – terwyl Hy mens was – was daar nog nooit van Adam af 'n mens wat sy man teen die sonde kon staan nie.
20 Maart 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Kronieke 17:10c 1 Kronieke 17 Verkeerde lewenswaardes kan maak dat ons ook verkeerde waardes aanlê wanneer ons die Here aanbid. Tog is dit ook so dat die Here se genade so groot is dat Hy ons ook daarin genade gee, en ons tot bekering bring.
20 Maart 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Genesis 3:8-19
HK Sondag 4
Genesis 3 Adam en Eva het oortree. Toe vlug hulle uit vrees vir die straf wat daarop gaan volg.
13 Maart 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Lukas 13:8-9 Lukas 13 Die verhouding tussen dood en roepingsvervulling.
13 Maart 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Deut 32:1-5
HK Sondag 3
Deuteronomium 32 'n Gemeente wat eerlik is in hulle geloof, sal mekaar voortdurend in die gebed aan die werking van God die Heilige Gees opdra.
27 Februarie 2011 (oggend)
Nagmaal
Dr MJ du Plessis Job 42:5 Job 42 Maar nou het my oog gesien! Ons glo mos net wat ons sien.
27 Februarie 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 73
HK Sondag 1
Psalm 73 Daar kan sekerlik nie 'n meer eensame oomblik vir enige mens wees as daardie oomblik wanneer hy/sy en met sy sondes alleen voor God staan nie.
20 Februarie 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Esegiël 3:19 Esegiël Ons is vir mekaar verantwoordelik! Die gelowige word aan 'n groot verantwoordelikheid verbind: hy moet oor die lewe van sy naaste waak, want God gaan die lewe van jou naaste van ons eis!
20 Februarie 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Lukas 22:40
HK Sondag 52
Lukas 22:31-46 Ons bid altyd vir vergewing van ons skuld. Maar skuldvergewing alleen is nie genoeg nie.
13 Februarie 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Hebreërs 7:25b Hebreërs 7 Het u al daaraan gedink waarom daar so baie verval is in ons tyd - verval op letterlik elke terrein?
13 Februarie 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Markus 11:25
HK Sondag 51
Markus 11 Ons moet volkome glo aan dit wat ons in ons gebede begeer.
6 Februarie 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Handelinge 3:6-7 Handelinge 3 Verwag jou redding in Christus, want daar is geen ander naam onder die hemel waardeur ons gered moet word nie!
6 Februarie 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Jesaja 33:14-17
HK Sondag 50
Jesaja 33 Wat is die verskil tussen 'n sondaar en 'n huigelaar?
30 Januarie 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Konings 14:6c 1 Konings 14 Dit gaan in hierdie gedeelte oor konflik. Jy kan net met ander mense en met God saamlewe as jy jou pad reguit loop.
30 Januarie 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Heb 12:28
HK Sondag 49
Heb 12 Om dus so gehoorsaam soos die engele wat nou daar in die hemel is, te kan wees, is 'n baie groot saak. Ons moet weet wat ons bedoel as ons so iets vra.
23 Januarie 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Jeremia 9:24
HK Sondag 47
Jeremia 9 Die eerste bede.
23 Januarie 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Gal 3:3 Gal 3 Een van die dinge wat stil-stil gebeur sonder dat mens dit agterkom, is dat jou geloof kan verflou.
16 Januarie 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Eksodus 32:5-6 Eksodus 32 Moses as middelaar en Christus die ware Middelaar.
9 Januarie 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis 2 Korintiërs 3:5-6 2 Korintiërs 3 Om 'n verbond met die Here te hê, is om baie intieme omgang met die Here te hê.
9 Januarie 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Lukas 12:31-32
HK Sondag 48
Lukas 12 Die Here Jesus gee 'n baie duidelike opdrag: Soek die koninkryk van God!
2 Januarie 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis 2 Kronieke 20:15c 2 Kronieke 20 Ons moet die groot genade van die Here oor ons besef, naamlik dat onsself teen die sonde en al die werke van die duiwel verloor het, maar dat ons tog verlos en gered word omdat Iemand anders vir ons die saak afgehandel het.
25 Desember 2010
(oggend:Kersdiens)
Dr MJ du Plessis Jesaja 43:1
HK Sondag 1
Jesaja 43 Die ware gelowige verwag die wederkoms van die Here Jesus as 'n dag van troos, want hy het altyd die vrees vir straf oor sy sondes, en hierdie dag beleef hy kwytskelding van sy skuld by die Here. Op hierdie dag, weet hy, gaan hy die ewige lewe by God in sy koninkryk in.
19 Desember 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Kronieke 16:9 1 Kronieke 16 Loof die Here met musiek! Daar is baie keer musiek betrokke wanneer die Here Homself in sy heerlikheid aan ons openbaar.
19 Desember 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 15:25
HK Sondag 45
Matteus 15 Dis werklik 'n groot saak om te bid - en om te mag bid!
16 Desember 2010
(oggend:Geloftedag)
Dr MJ du Plessis Matteus 24:14 Matteus 24 Laat ons daarom in ons geloof volhard, want een van die bene van ons geloof is juis om vas te vertrou op die krag en beskikking van ons Drie-Enige God. In hierdie trou en beskikking van God is daar selfs onder die heel moeilikste omstandighede vir ons die heel beste voorsien.
14 November 2010 (oggend)
(oggend:Nagmaal)
Dr MJ du Plessis Sef 3:8 Sefanja 3 Die einde van die tyd - oftewel die laaste dae - is deesdae baie in ons gedagtes.
14 November 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Jak 3:1-12
HK Sondag 43
Jakobus 3 Daar staan in Psalm 34:14 dat jy jou tong moet bewaar vir wat verkeerd is, en jou lippe dat hulle nie bedrog spreek nie!
7 November 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Gen 38:25 Genesis 38 Moenie op sondeloosheid roem nie - dit is vals.
7 November 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Spr 30:7-9
HK Sondag 42
Spreuke 30 Laat ons daarom met onderskeiding werk met ons inkomste en aardse besittings.
31 Oktober 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Hand 2:21 Handelinge 2 Ons moet die lis waarmee die duiwel werk, nooit onderskat nie.
31 Oktober 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Ps 51:10,16
HK Sondag 41
Psalm 51 Die Here beskou kuisheid so uiters belangrik dat Hy een van sy tien wette daaraan wy: Jy mag nie egbreek nie.
24 Oktober 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Sam 8:7 1 Sam 8 Hoe dikwels gebeur dit net nie! Dié ding dat ons die heerskappy van God oor ons verwerp en iets anders aangryp.
24 Oktober 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Job 42:3
HK Sondag 40
Job 42 Om moord te pleeg is in sy diepste wese opstand teen God wat lewe gebied. Dis 'n miskenning van God se uitsluitlike alleenreg om lewe te gebied en te beëindig.
17 Oktober 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Kor 9:26 1 Kor 9 Gaan leef in die krag van die verlossing van die Here Jesus Christus se verlossing totdat Hy kom op die wolke. Luister net na die stem van God die Heilige Gees in julle binneste.
17 Oktober 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Kolossense 3:20-24
HK Sondag 39
Kolossense 3 Die Here gee in hierdie hoofstuk 'n stel gesagsverhoudinge.
10 Oktober 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Kor 13:13 1 Kor 13 Ons is Christene, maar Christene by wie daar nog baie ontbreek.
10 Oktober 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Nehemia 13:14-22
HK Sondag 38
Nehemia 13 In die vierde gebod gee die Here vir ons 'n bevel dat ons die sabbat heilig moet hou.
3 Oktober 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis 2 Samuel 6:8 2 Samuel 6 Ons pak ook dikwels in die grootste goedertrou en met die mooiste voornemens denkbaar 'n saak aan, en dan doen ons daarmee meer kwaad as goed. Dit gebeur omdat ons dikwels nie deeglik besin oor die beginsels waaroor dit in ons saak gaan nie.
3 Oktober 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Heb 4:16
HK Sondag 35
Heb 4 Een van die maniere waarop ons na die troon van genade gaan, is om vir die gebruik van die heilige Nagmaal aan die Here se tafel aan te sit.
26 September 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Matteus 10:28-29 Matteus 10 Ons bekommer ons dikwels oor die dood. Dit is by almal 'n ernstige vraag wat met elkeen van ons gaan gebeur as ons doodgaan.
19 September 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Eseg 17:9 Eseg 17 Hoe dikwels het enige een van ons al 'n eed verbreek wat ons met God gesluit het?
19 September 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 100:2-3
HK Sondag 34
Psalm 100 Hierdie lofpsalm het 'n oproep aan die gelowiges: Dien die Here met blydskap! Weet dat die Here God is!
12 September 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Deut 30:10 Deut 30 Broeders en susters, laat ons gewaarsku wees deur die Here self dat ons moet oppas om nie op die verkeerde pad te beland nie.
12 September 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Mark 11:7b Markus 11 Die Here haat 'n uiterlike geloofsvertoon wat, as dit getoets word, nie innerlik dieselfde vertoon lewer nie.
22 Augustus 2010 (oggend)
(Nagmaal: oggend)
Dr MJ du Plessis Rom 11:7 Rom 11 In hierdie teks is die werk van Jesus Christus saamgevat: Hy sterf vir die saligheid en verlossing van al die uitverkorenes, maar Hy sterf ook vir die verharding van die geloofsonverskilliges.
22 Augustus 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Hand 16:14-15
HK Sondag 33
Hand 16 Die Bybel ken twee woorde vir bekering; die een beteken letterlik inkeer en die ander een omkeer.
15 Augustus 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Mark 10:48 Markus 10 Arm en tog ryk.
15 Augustus 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Ef 2:10
HK Sondag 32
Ef 10 Goeie werke was nog al die eeue deel van die gelowiges se geloofsprobleem omdat hulle nog altyd self hulle saligheid wou bepaal met die dinge wat hulle doen.
8 Augustus 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Deut 13:14 Deut 13 Die Bybel stel dit baie duidelik dat dit nou die tyd is wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid moet aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen.
8 Augustus 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Matt 16:19
HK Sondag 31
Matteus 16:13-23
Romeine 1: 16-17
1. Die tug en die prediking 2. Praktiese toepassing van die tug
1 Augustus 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Ef 3:21 Ef 3 Deur die kruisdood word die bemoeienis van die lewende God 'n praktiese werklikheid in elke kerk en sy lidmate.
1 Augustus 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Lukas 1:53
HK Sondag 30
Lukas 1
Lukas 14:16-24
Die verlossing en verwerping van mense deur die Here.
25 Julie 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Kon 2:28b 1 Kon 2 Die Here se genade het grense, en 'n mens kan sy hand oorspeel en die genade van die Here te ver rek.
25 Julie 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Titus 3:4-7
Eksodus 12:24-26
1 Korintiërs 11:26

HK Sondag 28
Titus 3
Eksodus 12:1-17 en 24-28
1 Korintiërs 11:23-29
Geliefdes, ons is besig met voorbereiding om die Nagmaal te vier. Wat gaan die Nagmaal aan u doen? Gaan dit u geloof bevestig dat u die nabyheid van God by u kan aanvoel?
18 Julie 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Rom 14:11 Rom 2:1-16
Rom 14:1-23
Die evangelie van Jesus Christus is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo.
18 Julie 2010 (aand) Dr MJ du Plessis 2 Tim 1:12
HK Sondag 26
2 Tim 1 Ons praat soms nogal van ons sondes op so 'n manier dat ons dit wel bely, maar dat ons dit darem bietjie wil versag.
11 Julie 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Maleagi 4:5,6 Maleagi 4 Dit is 'n baie groot kuns om in jou lewe so eerlik te wees dat jy jou eie sondeverlorenheid beleef.
11 Julie 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Ef 3:19-20
HK Sondag 25
Ef 3:14-21 Ons vier dikwels Nagmaal - in opdrag van die Here.
4 Julie 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Maleagi 4:5,6 Maleagi 4:14-5:28 Dit is 'n baie groot kuns om in jou lewe so eerlik te wees dat jy jou eie sondeverlorenheid beleef.
4 Julie 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 31:10
HK Sondag 24
Psalm 31 Daardie lyding het die toorn van God tot rus gebring sodat Hy al die gelowiges deur die eeue tydelik en ewiglik kan seën.
27 Junie 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Tess 5:11 1 Tess 4:14-5:28 Die Dag van die Here.
27 Junie 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Rom 3:20-24
Rom 8:30 vv

HK Sondag 23
Rom 3:20-24
Rom 8:30 vv
2 Sam 9:6-13
Die Here sal alleen die Regter wees wat my onskuldig verklaar as ek met die regte geloof my swakhede sien en ken - en as ek met die regte geloof die vrede van skuldvergifnis by Jesus Christus aan die kruis verwag.
20 Junie 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Eseg 21:12 Eseg 21 Dit is die genade wat ons elke dag moet onthou - genade wat God aan ons geskenk het deur die kruisiging van die Here Jesus Christus.
20 Junie 2010 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Petrus 1:5-7
HK Sondag 22
1 Petrus 1 As rein gewasdes word ons deur God van sondesmet vrygespreek en met heerlikheid beklee en op ons erfdeel gevestig.
13 Junie 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Mark 10:21 Markus 10 Ons word geroep om die Here voluit te dien in alle fasette van ons lewens.
13 Junie 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Jes 2:2-5
HK Sondag 21
Jesaja 2 Een van die tekens van die laaste tye is dat die kerk onsuiwer gaan word, en dat daar groot verval in die kerk gaan wees. Dit is wat nou in ons tyd gebeur.
6 Junie 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Jos 24:15 Jos 24 Die Here het 'n groot wrewel aan mense wat onder die indruk verkeer dat hulle Hom kan dien en daarmee saam volop genietinge van die sonde kan hê.
6 Junie 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Luk 11:13
HK Sondag 20
Luk 11 Wie of wat is die Heilige Gees wat ons bely? Waar kom Hy vandaan en wat doen Hy?
23 Mei 2010 (oggend)
Nagmaal
Dr MJ du Plessis Joh 5:24 Joh 5 So het die Woord van die Here twee kante: Die een is aanloklik. Dis die verlossing en heerlikheid en genade. Die ander kant is donker en dreigend: dis die hel en oordeel en smarte.
16 Mei 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Mark 4:38 Mark 4:35-41 Die leefstyl van die meeste mense is dat hulle God vergeet, maar as daar nood opduik, dan word die Here tot verantwoording geroep en gevra waarom Hy ons vergeet.
16 Mei 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Kol 1:18-20
HK Sondag 19
Kol 1 Waar is Jesus Christus nou? In watter hoedanigheid is Hy daar? Wat beteken dit vir my?
13 Mei 2010 (aand)
Hemelvaart
Dr MJ du Plessis Luk 19:12,13,15
HK Sondag 18
Luk 19 Ons wag op die wederkoms van ons Koning.
9 Mei 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Eseg 18:2b Eseg 18:1-18
Matt 21
God eis geregtigheid. God bly regverdig.
9 Mei 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Joh 1:4
HK Sondag 12
Joh 1 Ons het die Messias gevind! Dit is die Hebreeuse woord vir die Griekse naam Christus. In Afrikaans vertaal ons dit met: Gesalfde.
2 Mei 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Miga 3:5-7 Miga 3 In die jongste tyd word daar in byna elke opsig aandag gegee aan voorspellings wat deesdae gemaak word deur sieners, en voorspellers en waarsêers. Daarom pas dit ons gemeente om by wyse van Skrifondersoek aandag te gee aan hierdie saak.
2 Mei 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Joh 5:23
HK Sondag 11
Joh 5 God is een wese en onderskeie in drie persone
18 April 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Mark 8:37-38 Mark 8:22-38 Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe?
18 April 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Ps 147:7-11
HK Sondag 10
Ps 147 Hierdie refrein dat ons en die hele skepping die eer van die Here (moet) verkondig, loop regdeur die Bybel.
11 April 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Mal 1:6 Mal 1 Of jy die Here se kind is en of jy sy slaaf is - jy moet die nodige respek en eer aan die Here betoon.
11 April 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Mark 9:24
HK Sondag 9
Mark 9 In sy voorsienigheid het Hy dit moontlik gemaak dat ons toegang na sy troon toe mag hê deur sy Seun.
4 April 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Luk 24:15,16 Luk 24 Kyk net hoe gee die Here Jesus ook na sy opstanding aan die gelowiges aandag. Op hulle lewenspad stap Hy saam.
4 April 2010 (aand) Dr MJ du Plessis 2 Kor 13:13
HK Sondag 8
Joh 3 Elke keer wanneer ons in 'n formele vergadering met God saamkom, seën Hy ons.
2 April 2010
(Kruisigingsvrydag)
Dr MJ du Plessis Mark 15:21 Mark 15 Die Here Jesus se dood en opstanding is juis die bewys dat die Here ons uit totale vernietiging kan (en gaan) ophef tot in die ewige heerlikheid!
28 Maart 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Jos 10:14b Jos 10 Verder stry die Here nou saam met elke gelowige soos met Josua, maar op 'n ander vlak.
28 Maart 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Joh 3:13,14
HK Sondag 7
Joh 3 Die wat in Jesus Christus glo, het die ewige lewe.
21 Maart 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Luk 12:6-7 Luk 12 As jou verhouding met God reg is, hoef jy in geen opsig onder spanning te lewe nie. Veral nie teenoor mense nie.
21 Maart 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Jes 7:14
HK Sondag 6
Jes 7 Kyk deur ons tyd na die God van die tyd, wat nooit van ons wyk nie.
14 Maart 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Neh 8:13c Neh 8 Bekering kan menslik gesien te laat kom omdat dit kan intree nadat jy as mens baie skade opgedoen het. Bekering kan deur dood en geweldige hartseer op jou afgedwing word - 'n baie duur prys om te betaal as jy die Here wegskuif.
14 Maart 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Hand 16:30,31
HK Sondag 5
Hand 16 Menslik gesien het die tronkbewaarder daardie nag reg voor die deure van die hel gestaan. As hy selfmoord gepleeg het, sou hy reguit daarin gestap het, want hy sou as ongelowige gesterf het.
7 Maart 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Psalm 92
HK Sondag 4
Ps 92 Gaan soek dan die geregtigheid van die Here. Dis die enigste reg en geregtigheid wat aan u die verlossing kan gee, want daarin sal u die reg van die Here Jesus Christus vind.
7 Maart 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Mark 8:12b Matt 16:1-11; Markus 8 'n Mens loop nie heeldag en tekens vra vir elke ding wat die Here van jou vra om te glo nie. Die ware geloof rus in die vertroue op die onsienlike.
21 Feb 2010
(oggend: Nagmaal)
Dr MJ du Plessis Joh 12:15b;Op 19:11 Joh 12; Op 19 Daarom verseker die Nagmaal die sagtheid van God se liefde aan ons - 'n liefde wat vandag aan almal van u van nuuts af herskepping en die ewige lewe verseker.
21 Feb 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Gen 3:1-19 Rom 5:14-21
HK Sondag 3
Gen 3:1-19 en Rom 5:14-21 'n Magtige daad geskied wanneer God in ons geskiedenis begin werk.
14 Feb 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Neh 4:21 Neh 4 Die kerk moet altyd met blydskap bid en werk! Die Satan kan dit nie hanteer as 'n gelowige geesdriftig is in sy roeping nie.
14 Feb 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Jes 43:1
HK Sondag 1
Jes 43 Die ware gelowige verwag die wederkoms van die Here Jesus as 'n dag van troos, want hy het altyd die vrees vir straf oor sy sondes, en hierdie dag beleef hy kwytskelding van sy skuld by die Here.
7 Feb 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Joh 1:5,9 1 Joh 1 In die Here Jesus Christus het ons algehele wegneming van skuld en onreinheid.
7 Feb 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Ef 6:3,10,11
HK Sondag 52
Ef 6 Die vroegste Christene het dit so gesien dat hulle met hulle belydenis trou gesweer het aan die banier van die kruis - en daarmee aan die Here Jesus Christus.
31 Jan 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Miga 6:6 Miga 6 Die kern van ware aanbidding bestaan nie net in die uitoefening van allerlei uiterlike gebruike nie.
31 Jan 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Ps 103:3,10,11
HK Sondag 51
Ps 103 Dit is vanselfsprekend dat ons gebed dat die Here ons sondes moet vergewe, in 'n sekere mate bepaal of ons verder mag bid dat die Here ons van die Bose moet verlos.
24 Jan 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Spr 17:19 Spr 17
Rom 1:28-2:16
'n Groot probleem van ons tyd: Skinder en rusiemaak (of twis).
24 Jan 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Mark 6:19
HK Sondag 50
Mark 6:14-29 Ons manier van liefhê moet op die onsienlike gerig wees en moet die trekke van die volmaakte ewige God vertoon.
17 Jan 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Rom 6:23 Rom 6 Die Here stel ons voor 'n feit: jy is 'n slaaf. Nou kan jy een van twee soorte slawe wees: 'n Slaaf van die sonde, of 'n slaaf van die Here.
17 Jan 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Pred 12:13-14
HK Sondag 49
Pred 12 Vrees God en hou sy gebooie; want dit geld vir alle mense.
3 Jan 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Joh 3:27
1 Tess 2:13
Joh 3
1 Tess 2
Dit gaan in al twee hierdie Bybelgedeeltes oor die woordjie aanneem.
 
CLANWILLIAM
Parkstr 28, Bus 175, 8135
VREDENDAL
h/v Vrede & Goeiehoopstraat
PREDIKANT
Dr Marius Aucamp
027 482 1665
 
 

Kontak asb J Vierbergen of Dr. Marius Aucamp om inligting op hierdie webtuiste op te dateer of by te werk.

Sag 3:4 Daarop het Hy aangehef en gesê aan die wat voor Hom staan: Neem die vuil klere van hom weg. Toe sê Hy vir hom: Kyk, Ek het jou skuld van jou weggeneem, en Ek beklee jou met feesklere.

 
  Kopiereg voorbehou 2015 | Gereformeerde Kerk Clanwilliam