Preke

Preekopnames van Dr. Marius Aucamp sal op die webwerf gelaai word soos dit beskikbaar word.

18 Jan 2015 (oggend) (pdf)
08 Maart 2015 (oggend)
08 Maart 2015 (aand)
15 Maart 2015 (oggend)
15 Maart 2015 (aand)
22 Maart 2015 (oggend)
22 Maart 2015 (aand)
03 April 2015 (Goeie Vrydag)
05 April 2015 (oggend)
12 April 2015 (oggend)
12 April 2015 (aand)
3 Mei 2015 (aand)
10 Mei 2015 (oggend)
14 Mei 2015 Hemelvaart
17 Mei 2015 (oggend)
17 Mei 2015 (aand)

 

 

Preke van Dr. MJ du Plessis kan hier gekry word.

 
CLANWILLIAM
Parkstr 28, Bus 175, 8135
VREDENDAL
h/v Vrede & Goeiehoopstraat
PREDIKANT
Dr Marius Aucamp
027 482 1665
 
 

Kontak asb J Vierbergen of Dr. Marius Aucamp om inligting op hierdie webtuiste op te dateer of by te werk.

Sag 3:4 Daarop het Hy aangehef en gesê aan die wat voor Hom staan: Neem die vuil klere van hom weg. Toe sê Hy vir hom: Kyk, Ek het jou skuld van jou weggeneem, en Ek beklee jou met feesklere.

 
  Kopiereg voorbehou 2015 | Gereformeerde Kerk Clanwilliam