Kontak ons

Predikant:
Dr. Marius Aucamp, m.aucamp@mweb.co.za

Ouderlinge Clanwilliam:
Frans du Plessis, 084 654 0041
Johann Basson, 082 889 8002
Wouter Vierbergen, 082 466 8309
Eric Clack Snr, 083 298 7199
Eric Clack, 083 400 8488
Ouderlinge Vredendal:
Hannes Briel, 082 926 0125
Pieter Vorster, 083 263 6241
   
Diakens Clanwilliam:
Francois du Plessis, 082 610 8467
Conrad Jacobs, 027 482 2597
Eric Clack Jnr
Piet du Plessis, 027 482 1343
Diakens Vredendal:
Peet du Plessis, 027 215 1743
LJ Vorster, 083 263 6241
   

Kerkgebou Clanwilliam - Parkstr 28, Bus 175
Kerkgebou Vredendal - h/v Vrede & Goeiehoopstraat
Pastorie, 027 482 1665, De Vleistraat 6, Clanwilliam, 8135

Clanwilliam Kerkgebou
Parkstr 28, Bus 175, Clanwilliam
S 32 11.000' E018 53.851

Bankbesonderhede:
Gereformeerde Kerk Clanwilliam
Nedbank Clanwilliam
Tak: 153305
Rekno: 1285045912

Vredendal Kerkgebou
h/v Vrede en Goeiehoopstraat
S 31 40.590'  EO18 29.746'

 

 
CLANWILLIAM
Parkstr 28, Bus 175, 8135
VREDENDAL
h/v Vrede & Goeiehoopstraat
PREDIKANT
Dr Marius Aucamp
027 482 1665
 
 

Kontak asb J Vierbergen of Dr. Marius Aucamp om inligting op hierdie webtuiste op te dateer of by te werk.

Sag 3:4 Daarop het Hy aangehef en gesê aan die wat voor Hom staan: Neem die vuil klere van hom weg. Toe sê Hy vir hom: Kyk, Ek het jou skuld van jou weggeneem, en Ek beklee jou met feesklere.

 
  Kopiereg voorbehou 2015 | Gereformeerde Kerk Clanwilliam