Preke - Dr.MJ du Plessis

Vorige preke van Dr. MJ du Plessis kan hier gekry word.

Preke in PDF formaat
MP3    
23 Nov (Oggend) (Eng)  

Jesaja 66

Nagmaal 
23 Nov (Aand) (Eng)  

Efes 5:18

Afskeidspreek Dr. du Plessis
16 Nov (Oggend)  

Ps 143

 
16 Nov (Aand) (Eng)  

Titus 3

Ons was haatlik en het mekaar gehaat.
9 Nov (Oggend) (Eng)  

Fil 3

Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees; en as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. Maar wat ons reeds bereik het - laat ons volgens dieselfde reël wandel, laat ons eensgesind wees. (Filippense 3:12-16 AFR1953)
9 Nov (Aand) (Eng)   Psalm 96 Sondag 36
2 Nov (Oggend) (Eng)  

Nehemia 6

Maar ek het gesê: Sal ʼn man soos ek vlug? En hoe durf een soos ek die tempel ingaan en in die lewe bly? Ek sal nie ingaan nie. (Nehemia 6:11 AFR53)
2 Nov (Aand) (Eng)   Psalm 106 Sondag 35
26 Okt Nagmaal  

Nagmaal

Hosea 11
25 Okt (Eng)   Voorbereiding & belydenisaflegging 2 Korinthiers 12
12 Okt (Oggend) (Eng)  

2 Kor 11

En geen wonder nie! Want die satan self verander hom in ʼn engel van die lig. 2 Kor 11:14 AFR53
... sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is ...
2 Tess 2:4b AFR53
12 Okt (Aand) (Eng)   Eks 12 Sondag 28
5 Okt (Oggend) (Eng)  

1 Kon 11

... en hom bevel gegee het omtrent hierdie saak om nie agter ander gode aan te loop nie; maar hy het die bevel van die Here nie gehou nie!
1 Konings 11:10 AFR53
5 Okt (Aand) (Eng)   Gen 17 Sondag 27
28 Sep (Oggend) (Eng)  

Heb 2:9

maar ons sien Hom, naamlik Jesus, wat vir ‘n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat Hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Heb 2:9
28 Sep (Aand) (Eng)   Rom 6:4 Sondag 26
14 Sep (Oggend) (Eng)  

Efes 1

Sondag 25
14 Sep (Aand) (Eng)   2 Kon 17 So het hierdie nasies dan die Here gevrees en hulle gesnede beelde gedien. (2 Konings 17:41 AFR53)
07 Sep (Oggend)  

2 Kor 1

Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus. 
07 Sep (Aand) (Eng)   Rut 2 Sondag 24
31 Aug (Oggend) (Eng)  

Rom 5

Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus; (Romeine 5:1 AFR53)
31 Aug (Aand) (Eng)   Rom 8 Sondag 23
24 Aug (Oggend) (Eng)  

1 Joh 5

As iemand sy broeder ’n sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, moet hy bid, en Hy sal hom die lewe gee
24 Aug (Aand) (Eng)   1 Pet 1 Sondag 22
17 Aug (Aand) (Eng)   Efes 5 Sondag 21
10 Aug (Oggend) (Eng)  

Jer 33

Roep My aan, en Ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. (Jeremia 33:3 AFR1953)
10 Aug (Aand) (Eng)   Joh 16 Sondag 20
3 Aug (Oggend) (Eng)  

Filip 4

En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en
julle sinne bewaar in Christus Jesus.
(Filippense 4:7 AFR53)
3 Aug (Aand) (Eng)   Ps 91 Sondag 19
27 Julie (Oggend) (Eng)  

Eseg 17

So spreek die Here HERE: sal dit voorspoedig wees? Sal hy nie die wortels daarvan uitruk en die vrugte daarvan afsny, sodat dit verdroog, ja, verdroog in al sy uitgespruite blaartjies nie? (Esegiël 17:9 AFR53)
27 Julie (Aand) (Eng)   Openb 5 Sondag 18
20 Julie (Oggend) (Eng)  

Joh 7

Hy wat uit homself spreek, soek sy eie eer; maar Hy wat die eer soek van die Een wat Hom gestuur het, Hy is waaragtig en daar is geen ongeregtigheid in Hom nie. (Johannes 7:18 AFR53)
20 Julie (Aand) (Eng)   Jes 53 Sondag 16
13 Julie (Oggend) (Eng)  

Jer 31

In die dae sal hulle nie meer sê nie: die vaders het groen druiwe geëet en die tande van die kinders het stomp geword. Maar elkeen sal weens sy eie ongeregtigheid sterwe; en elke mens wat die groen druiwe eet, sy tande sal stomp word. (Jeremia 31:29, 30 AFR53)
13 Julie (Aand) (Eng)   Gal 1 Sondag 15
6 Julie (Oggend) (Eng) [mp3]

Heb 1:12b

... en hulle sal verander word, maar U is dieselfde, en u jare het geen einde nie. (Heb 1:12b AFR53)
6 Julie (Aand) (Eng) [mp3] Heb 2:17 Sondag 14
29 Junie (Oggend) (Eng) [mp3]

Gen 38:25

 
29 Junie (Aand) (Eng) [mp3] Joh 20:28 Sondag 13
22 Junie (Oggend) (Eng) [mp3]

Efes 2

...dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte sonder hoop en sonder God in die wêreld. (Efesiërs 2:12 AFR53)
22 Junie (Aand) (Eng) [mp3] Jes 25:9 Sondag 11
1 Junie (Oggend) (Eng) [mp3]

Sagaria 13

En in dié dag sal elkeen van die profete, as hy profeteer, hom skaam oor sy gesig; en hulle sal die harige mantel nie aantrek om te lieg nie.
(Sagaria 13:4 AFR53)
1 Junie (Aand) (Eng) [mp3] 1 Pet 1 Sondag 8
29 Mei (Eng) [mp3] Handelinge 1 Hemelvaart
25 Mei (Oggend) (Eng) [mp3]

Johannes 5 Nagmaal

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. (Johannes 5:24 AFR1953)
25 Mei (Aand) (Eng) [mp3] 2 Tess 2 Sondag 7
       
18 Mei (Aand) (Eng) [mp3] Heb 7 Sondag 6
11 Mei (Oggend) (Eng) [mp3] Matteus 28 Aan My is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En kyk, Ek is met julle tot aan die voleinding van die wêreld. (Matteus 28:18b, 20 AFR53)
11 Mei (Aand) (Eng) [mp3] Maleagi 4 Sondag 5
04 Mei (Oggend) [mp3] 1 Kon 16:34 In sy dae het Hiël, van Bet-El, Jerigo weer opgebou; ten koste van Abiram, sy eersgeborene, het hy sy fondament gelê, en ten koste van Segub, sy jongste, sy poorte opgerig, volgens die woord van die HERE wat Hy deur die diens van Josua, die seun van Nun gespreek het.
04 Mei (Aand) [mp3] Lukas 18 Sondag 4
27 April (Oggend) [mp3] Jakobus 5 Elia was ‘n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde drie jaar en ses maande nie gereën nie. (Jakobus 5:17 AFR53)
27 April (Aand) [mp3] Johannes 16 Sondag 3
20 April (Oggend) (Eng) [mp3] 1 Sam 15 Het die Here behae in brandoffer en slagoffers soos in gehoorsaam- heid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. Want wederstrewigheid is ʼn sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. (1 Samuel 15:22 AFR53)
20 April (Aand) (Eng) [mp3] Sondag 17 Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? (1 Korintiërs 15:55 AFR1953)
18 April (Eng) [mp3] Haggai 2 Goeie Vrydag
13 April (Oggend) [mp3] Kol 2 … gewortel en opgebou in Hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Pas op dat niemand julle as ʼn buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie.(Kol 2:7,8 AFR53)
13 April (Aand) (Eng) [mp3] Sondag 2 Markus 12
06 April (Oggend) [mp3] Deut 10 En nou Israel, wat eis die HERE jou God van jou as net om die HERE jou God te vrees, in al sy weë te wandel en Hom lief te hê en die HERE jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel ...(Deut 10:12 AFR53)
06 April (Aand) (Eng) [mp3] Sondag 1 1 Korintiërs 3
30 Mrt (Oggend) [mp3]    
30 Mrt (Aand) [mp3]    
23 Mrt (Oggend) (Eng) [mp3] Johannes 17 Vader, Ek wil graag hê dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook by My moet wees, …(Johannes 17:24a AFR83)
23 Mrt (Aand) (Eng) [mp3] Sondag 50 Filippense 4
16 Mrt (Oggend) (Eng) [mp3] Sefanja 1 Ek sal ook op dié dag besoeking doen oor almal wat oor die drumpel spring, wat die huis van hulle here vul met geweld en bedrog.(Sefanja 1:9 AFR53)
16 Mrt (Aand) (Eng) [mp3] Sondag 49 Matteus 7
09 Mrt (Oggend) (Eng) [mp3] Josua 1 Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heengaan. (Josua 1:9 AFR53)
09 Mrt (Aand) (Eng) [mp3] Sondag 48 Matteus 6, 1 Korintiërs 15
02 Mrt (Oggend) [mp3] Efes 2 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God. (Efesiërs 2:8 AFR53)
02 Mrt (Aand) [mp3] Sondag 47 Jeremia 9
23 Feb (Oggend) [mp3]  Eseg 3 As jy hom waarsku en hy bekeer hom nie van sy goddeloosheid nie, van sy bose optrede nie, sal hy deur sy sonde sterf, maar jy sal jou eie lewe behou. (Eseg 3:19 AFR53)
23 Feb (Aand) [mp3] Sondag 46 Johannes 17
16 Feb (Oggend) (Eng)   Nagmaal En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen. (Matteus 28:20 AFR53)
16 Feb (Aand) (Eng)   Sondag 45 Lukas 11:9-13
09 Feb (Oggend) (Eng)   Neh 13 Watter verkeerde ding is dit wat julle doen, dat julle die sabbatdag ontheilig? (Neh 13:17b)
09 Feb (Aand) (Eng)   Sondag 44 Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. (Gal 5:16 AFR53)
02 Feb (Oggend) (Eng)   2 Kor 13 Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. (2 Korintiërs 13:1353)
02 Feb (Aand) (Eng)   Sondag 41 En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie, en daar het op een dag drie en twintig duisend geval. (1 Korintiërs 10:8 AFR53)
26 Jan (Oggend) [mp3]    
26 Jan (Aand) [mp3]    
19 Jan (Oggend) [mp3]    
19 Jan (Aand) [mp3]    
12 Jan (Oggend) (Eng) [mp3] Jes 5 Ellende wag vir die wat sleg goed noem en goed sleg, wat van duisternis lig maak en van lig duisternis, wat bitter soet noem en soet bitter. (Jesaja 5:20 AFR53) 
12 Jan (Aand) (Eng) [mp3] Sondag 40 Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. (Matteus 15:19 AFR53) 
05 Jan (Oggend) (Eng) [mp3] Efes 3 ... dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, ...
(Efesiërs 3:16, 17 AFR53) 
05 Jan (Aand) (Eng) [mp3] Sondag 39 Hy moet nie ʼn nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie. (1 Timoteus 3:6 AFR53)
31 Des (Eng)   Oujaar En die nasies sal jou geregtigheid sien en al die konings jou heerlikheid; en jy sal met ʼn nuwe naam genoem word wat die mond van die HERE sal noem. (Jesaja 62:2 AFR1953)
29 Des (Oggend) (Eng)   Rigters 15 (Rigters 15:16-20 AFR53)
25 Des (Eng)   Kersdag ... ja, ’n swaard sal deur jou eie siel gaan—sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word. (Lukas 2:35 AFR1953)
22 Des (Oggend) (Eng) [mp3] Haggai 2 en Heb 12 Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre. (Hag 2:9 AFR53)
Daarom, omdat ons ʼn onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en God so welbehaaglik dien met eerbied en vrees.
(Heb 12:28 AFR53)
22 Des (Aand) (Eng)   Sondag 38 Efesiërs 2:11-22
16 Des (Eng)   Deut 6 Geloftedag
15 Des (Oggend) (Eng) [mp3] 1 Kor 2:5, 9 (5)... sodat julle geloof nie in die wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. (9)Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ʼn mens nie opgekom het nie, het God berei vir die wat Hom liefhet.
(1 Korintiërs 2:5, 9 AFR53)
15 Des (Aand) (Eng)   Sondag 36 Psalm 96
08 Des (Oggend) (Eng) [mp3] Jesaja 8:23 – 9:6 en 1 Johannes 4 en 5 Want ʼn Kind is vir ons gebore, ʼn Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors – (Jesaja 9:6 AFR53)
08 Des (Aand) (Eng) [mp3] Sondag 35 Deut 4
01 Des (Oggend) (Eng)   Johannes 6 Want die Brood van God is Hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. (Johannes 6:33 AFR53)
01 Des (Aand) (Eng)   Sondag 34 Eksodus 34
24 Nov (Oggend) (Eng)   Hosea 4 My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis
24 Nov (Aand) (Eng)   Sondag 33 Handelinge 9
17 Nov (Oggend) (Eng)   Romeine 12 Nagmaal
17 Nov (Aand) (Eng)   Sondag 32 2 Petrus 1:10
10 Nov (Oggend) (Eng) [mp3] Jona 4 Het jy rede om vertoornd te wees? (Jona 4:4 AFR53)
10 Nov (Aand) (Eng) [mp3] Sondag 31 Rom 1:16,17 en Mat 16:13 – 23
03 Nov (Oggend) (Eng) [mp3] Handelinge 27 Moenie vrees nie Paulus, Jy moet voor die keiser staan, en kyk, God het aan jou geskenk almal wat saam met jou vaar. (Handelinge 27:24 AFR53)
03 Nov (Aand) (Eng) [mp3] Sondag 30 Heb 13:20, 21
27 Okt (Oggend) (Eng)   Jona 1 ... want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het. (Jona 1:12c AFR53)
27 Okt (Aand) (Eng)   Sondag 28 Eksodus 12:26,27
13 Okt (Oggend) (Eng) [mp3] 1 Petrus 2:11 – 3:9 ... sodat julle gebede nie verhinder mag word nie ... (1 Petrus 3:7 AFR53)
13 Okt (Aand) (Eng) [mp3] Sondag 27 Handelinge 2:37, 38
06 Okt (Oggend) (Eng)   2 Konings 13 En terwyl hulle besig was om ‘n man te begrawe, sien hulle meteens die bende; daarom het hulle die man in die graf van Elísa gegooi; en toe die man met die gebeente van Elísa in aanraking kom, het hy lewendig geword en opgestaan op sy voete. (2 Kon 13:21)
06 Okt (Aand) (Eng)   Sondag 26 Eseg 36:25-27
29 Sep (Oggend) (Eng)   Galasiërs 3 Is julle dan so sonder begrip? Julle het met die Gees begin; wil julle nou in eie krag eindig? (Gal 3:3 AFR53)
29 Sep (Aand) (Eng)   Sondag 25 2 Korintiërs 3
22 Sep (Oggend) (Eng)   2 Konings 6 Maar hy antwoord: As die HERE jou nie help nie, waarvandaan moet ek jou dan help? Van die dorsvloer of van die parskuip? (2 Konings 6:27 AFR1953)
22 Sep (Aand) (Eng)   Sondag 24 Jesaja 64:6, Matteus 7:18
15 Sep (Oggend) (Eng)   2 Samuel 21 En Rispa, die dogter van Aja, het ʼn sak geneem en dit vir haar oopgespan op die rots, van die begin van die oes af, totdat daar water uit die hemel gegiet het op hulle, en sy het die voëls van die hemel oordag nie toegelaat om op hulle te gaan sit nie en ook nie die diere van die veld in die nag nie. (2 Samuel 21:10 AFR53)
15 Sep (Aand) (Eng)   Sondag 23 Ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie; want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het as die wet nie gesê het: jy mag nie begeer nie. (Romeine 7:7)
8 Sep (Oggend) (Eng)   Genesis 14: 18 – 20, Hebreërs 7 Want hierdie Melgisédek was koning van Salem, Priester van God die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoetgegaan het by sy terugkeer toe hy die konings verslaan het. (Heb 7:1, 2a AFR53)
8 Sep (Aand) (Eng)   Sondag 21 Jesaja 54:11-13
1 Sep (Oggend) (Eng)   1 Samuel 8 Maar nie jou het hulle verwerp nie, maar My het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees nie. (1 Samuel 8:7b AFR53)
1 Sep (Aand) (Eng)   Sondag 20 Lukas 11:13
25 Aug (Oggend) (Eng)   Romeine 12 Verbly julle in die hoop; wees geduldig in verdrukking; volhard in die gebed. (Romeine 12:12 AFR53)
25 Aug (Aand) (Eng)   Sondag 19 Kolossense 1:18-20
18 Aug (Oggend) (Eng)   1 Konings 2 ... en dat die HERE sy bloed op sy eie hoof laat neerkom. (1 Konings 2:32)
18 Aug (Aand) (Eng)   Sondag 18 Handelinge 1:9,11
11 Aug (Oggend) (Eng)   Psalm 24
Nagmaal
Wie mag klim op die berg van die HERE? En wie mag staan in sy heilige plek? (Psalm 24:3 AFR1953)
11 Aug (Aand) (Eng)   Sondag 17 1 Kor 15
04 Aug (Oggend) (Eng)   1 Petrus 5 Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ’n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. (1 Petrus 5:8 AFR53)
04 Aug (Aand) (Eng)   Sondag 16 Lukas 23:44-56
28 Julie (Oggend) (Eng)   2 Timoteus 4 Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou. (2 Tim 4:7 AFR53)
28 Julie (Aand) (Eng)   Sondag 15 Lukas 24:13-35
21 Julie (Oggend) (Eng)   Nehemia 5 En die Jode, die leiers, honderd-en-vyftig man, sowel as die wat uit die heidene rondom ons na ons toe gekom het, was aan my tafel. (Nehemia 5:17 AFR53)
21 Julie (Aand) (Eng)   Sondag 14 Gal 4
14 Julie (Oggend) (Eng)   1 Kor 13 En nou bly geloof, hoop, liefde - hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde. (1 Korintiers 13:13 AFR53)
14 Julie (Aand) (Eng)   Sondag 13 Psalm 2
07 Julie (Oggend) (Eng)   1 Konings 14 Aan my is ’n harde boodskap aan jou toevertrou. (1 Konings 14:6c AFR53)
07 Julie (Aand) (Eng)   Sondag 12 Hooglied 1.
30 Junie (Oggend)   Levitikus 19:1-18; 30-37 (31) Begeef julle nie tot die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsê nie. Soek hulle nie om julle deur hulle te verontreinig nie. Ek is die HERE julle God.
30 Junie (Aand) (Eng)   Sondag 50 Eksodus 16; Hebreërs 9:1-5.
23 Junie (Oggend) (Eng)   Psalm 56 (9) My ellende het nie ongemerk by U verbygegaan nie, U het op my trane gelet. In u boek staan hulle opgeteken.
23 Junie (Aand) (Eng)   Sondag 10 Genesis 45:1-15
09 Junie (Oggend) (Eng)   Johannes 20:29 Toe sê Jesus vir hom: "Glo jy nou omdat jy My sien? Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo."
09 Junie (Aand) (Eng)   Sondag 38 Eksodus 31:12-18
02 Junie (Oggend) (Eng)   Handelinge 8 ... dit is ’n eensame pad ... (Handelinge 8:26 AFR53)
02 Junie (Aand) (Eng)   Sondag 11 Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy vir altyd leef om vir hulle in te tree. (Heb 7:25 AFR53)
26 Mei (Oggend) (Eng)   1 Kronieke 16 Sing, psalmsing tot sy eer, spreek van al sy wonders. (1 Kronieke 16:9 AFR53)
26 Mei (Aand) (Eng)   Sondag 10 Die voorsienigheid van God
19 Mei (Oggend) (Eng)   Sefanja 3 Nagmaal Daarom, verwag My, spreek die HERE, op die dag wat Ek My gereed maak vir die buit; want dit is my strafoordeel om nasies te versamel, koninkryke te vergader om my grimmigheid oor hulle uit te stort, al die gloed van my toorn. Want die ganse aarde sal deur die vuur van my ywer verteer word! (Sefanja 3:8 AFR1953)
19 Mei (Aand) (Eng)   Sondag 9 En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê: Ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp! (Markus 9:24 AFR1953)
12 Mei (Oggend) (Eng)   Eseg 21 Skreeu en huil, o mensekind; want dit gaan teen my volk.
(Esegiël 21:12 AFR53)
12 Mei (Aand) (Eng)   Sondag 8 Kyk, God is groot en onbegryplik vir ons; die getal van sy jare is onnaspeurlik. (Job 36:26 AFR53)
05 Mei (Oggend) (Eng)   1 Joh 4 Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde. (1 Johannes 4:8 AFR53)
05 Mei (Aand) (Eng)   Sondag 7 En as God, al wil Hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, tog met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toorn wat vir die verderf toeberei is, verdra het, (Romeine 9:22 AFR1953)
28 Apr (Oggend) (Eng)   1 Sam 9 Want die Here het dit een dag voor die koms van Saul aan Samuel geopenbaar ... (1 Samuel 9:15 AFR53)
21 Apr (Oggend) (Eng)   1 Tess 5 Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. (1 Tessalonisense 5:11 AFR53)
21 Apr (Aand) (Eng)   Sondag 5 Sion sal deur strafgerig verlos word en die van hom wat terugkeer, deur geregtigheid. (Jesaja 1:27 AFR53)
14 Apr (Oggend) (Eng)   Jes 5 Wat is daar meer te doen aan My wingerd wat Ek nie daaraan gedoen het nie? Waarom het Ek verwag dat dit druiwe sou dra en dit het wilde druiwe voortgebring. (Jesaja 5:4 AFR53)
14 Apr (Aand) (Eng)   Sondag 4 Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. (2 Korintiërs 11:3 AFR1953)
07 Apr (Oggend) (Eng)   Efes 4 Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Efesiërs 4:1-3
07 Apr (Aand) (Eng)   Sondag 3 Romeine 5:12 - 21
24 Mrt (Oggend) (Eng)   Sag 9 Verheug jou grootliks, o dogter van Sion! Juig, o dogter van Jerusalem! Kyk, jou Koning kom na jou; regverdig en ’n oorwinnaar is Hy; nederig en Hy ry op ’n esel – op ’n jong esel, die vul van ’n eselin. (Sagaria 9:9 AFR53)
24 Mrt (Aand) (Eng)   Sondag 2 Psalm 130
17 Mrt (Oggend) (Eng)   1 Kor 6 Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie; ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. (1 Korintiërs 9:26 AFR53)
17 Mrt (Aand) (Eng)   Sondag 1 Al die paaie van die HERE is goedertierenheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienisse bewaar. Om u Naam ontwil, HERE, vergeef my ongeregtigheid, want dit is groot. (Psalm 25:10,11 AFR53)
10 Mrt (Oggend) (Eng)   Eseg 37 Profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle: Dor bene, hoor die Woord van die HERE! (Eségiël 37:4 AFR53)
10 Mrt (Aand) (Eng)   Sondag 51 Dit gaan goed met die mens wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sondes vergewe word. (Psalm 32:1 AFR53)
3 Mrt (Oggend) (Eng)   2 Kor 13 Want al is Hy gekruisig uit swakheid, lewe Hy tog uit die krag van God... (2 Korinthiërs 13:4 AFR53)
3 Mrt (Aand) (Eng)   Sondag 50 En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. (Filippense 4:19 AFR1953)
24 Feb (Oggend) (Eng)   Joh 6 Nagmaal
24 Feb (Aand) (Eng)   Sondag 49 Daarom, omdat ons ’n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Want onse God is ’n verterende vuur. (Hebreërs 12:28, 29 AFR1953)
17 Feb (Oggend) (Eng)   2 Joh 1 Wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar ’n volle loon ontvang. (2 Johannes 1:8 AFR53)
17 Feb (Aand) (Eng)   Sondag 48 Want die HERE is ons Regter, die HERE is ons Aanvoerder, die HERE is ons Koning: Hy sal ons verlos. (Jesaja 33:22 AFR53)
10 Feb (Oggend) (Eng)   Open 6, Sag 6 So spreek die HERE van die leërskare: Kyk, daar kom ’n Man wie se Naam is Spruit, en Hy sal uit sy plek uitspruit, en Hy sal die tempel van die HERE bou. (Sagaria 6:12 AFR53)
10 Feb (Aand) (Eng)   Sondag 47 ...sodat ons ’n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons (1 Petrus 1:4 AFR53)
03 Feb (Oggend) (Eng)   Open 3 Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm ! Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spoeg. (Openbaring 3: 15, 16 AFR53)
03 Feb (Aand) (Eng)   Sondag 46 Hy wat julle roep, is getrou; Hy sal dit ook doen. (1 Tessalonisense 5:24 AFR53)
27 Jan (Oggend) (Eng)   Eseg 43 (4)En die heerlikheid van die HERE het in die huis ingetrek deur die poort waarvan die voorkant na die ooste lê. . (7)En Hy het vir my gesê: Mensekind, dit is die plek van my troon en die plek van my voetsole waar Ek vir ewig sal woon onder die kinders van Israel; (Eseg 43:4,7 AFR53)
27 Jan (Aand) (Eng)   Sondag 45 ...terwyl julle met gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, ... (Efes 6:18 AFR53)
20 Jan (Oggend) (Eng)   Open 3 Kyk, Ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg - Ek sal maak dat hulle voor jou voete kom en neerbuig en erken dat Ek jou liefgehad het. (Open 3:9)
20 Jan (Aand) (Eng)   Sondag 44 Wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie! Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie; want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie as die wet nie gesê het: Jy mag nie begeer nie. (Romeine 7:7 AFR1953)
13 Jan (Oggend) (Eng)   Deut 8 Jou klere het aan jou nie verslyt en jou voet het nou veertig jaar lank nie geswel nie. (Deuteronomium 8:4 AFR1953)
13 Jan (Aand) (Eng)   Sondag 43 Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery; (1 Petrus 2:1 AFR1953)
06 Jan (Oggend) (Eng)   2 Tess 2 Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat teëhou, uit die weg geruim is. (2 Tessalonisense 2:7 AFR53)
06 Jan (Aand) (Eng)   Sondag 42 ... maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwase en skandelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang ... (1 Timoteus 6:6-9 AFR53)
16 Des (Oggend)   Jes 7. Luk 1 Daarom sal die HERE self aan julle ’n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ’n seun baar en hom Immánuel noem. (Jesaja 7:14 AFR1953)
Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee (Lukas 1:32 AFR1953)
16 Des (Aand) (Eng)   Mat 24 Geloftediens
09 Des (Oggend) (Eng)   Jer 1:11 Wat sien jy Jeremia? En ek antwoord: Ek sien ’n amandeltak. (Jeremia 1:11 AFR53)
09 Des (Aand) (Eng)   Gen 4 Kategismus Sondag 40
02 Des (Oggend) (Eng)   Fil 1:20 Ja broeder, mag ek tog van jou voordeel trek in die Here! Verkwik my hart in die Here. (Filemon 1:20 AFR53)
02 Des (Aand) (Eng)   Gal 6 Kategismus Sondag 39
25 Nov (Oggend) (Eng)   Sagaria 5:8 Dit is die goddeloosheid! (Sagaria 5:8a AFR53)
25 Nov (Aand) (Eng)   Mat 12:7 Kategismus Sondag 38
18 Nov (Oggend) (Eng)   1 Petrus 3 ... deur die opstanding van Jesus Christus wat heengegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan Hom onderwerp is. (1 Petrus 3:21, 22 AFR53)
18 Nov (Aand) (Eng)   Heb 6 Kategismus Sondag 37
11 Nov (Oggend)   Ps 62 Nagmaal
11 Nov (Aand)   Job 36 Kategismus Sondag 36
04 Nov (Oggend) (Eng)   Hand 28:4,5 Voorbereiding
04 Nov (Aand) (Eng)   Heb 4:16 Kategismus Sondag 35
28 Okt (Oggend) (Eng)   Joh 7:38,39 Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie.
28 Okt (Aand) (Eng)   Psalm 1 Kategismus Sondag 34
21 Okt (Oggend) (Eng)   Sag 5:3 Daarop sê hy vir my: Dit is die vloek wat uitgaan oor die ganse land; want ooreenkomstig daarmee sal al die diewe hiervandaan weggeruim word, en ooreenkomstig daarmee sal al die meinediges hiervandaan weggeruim word.
21 Okt (Aand) (Eng)   2 Kron 33:12 Kategismus Sondag 33
14 Okt (Oggend) (Eng)   Open 6:2 En ek het gesien, en kyk, daar was `n wit perd. en hy wat daarop sit, het `n boog; en aan hom is `n kroon gegee, en hy het as oorwinnaar uitgegaan om te oorwin.
14 Okt (Aand) (Eng)   Mat 7:16,17 Kategismus Sondag 32
07 Okt (Oggend) (Eng)   Sag 4:6 Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die HERE van die leërskare.
07 Okt (Aand) (Eng)   Mat 16:16-19 Kategismus Sondag 31
30 Sep (Oggend) (Eng)   Deut 30:14 Maar baie naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart, om dit te doen.
30 Sep (Aand) (Eng)   Rom 14:17 Kategismus Sondag 29,30
23 Sep (Oggend) (Eng)   2 Kor 6 … en Ek sal vir julle ’n Vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees spreek die Here, die Almagtige.
23 Sep (Aand) (Eng)   1 Kor 11 Kategismus Sondag 28
9 Sep (Oggend) (Eng)   Sag 3:4 Kyk, Ek het jou skuld vanjou weggeneem, en Ek beklee jou met feesklere.
9 Sep (Aand) (Eng)   Rom 9 Kategismus Sondag 27
2 Sep (Oggend) (Eng)   Jak 3:5 Die tong
2 Sep (Aand) (Eng)   Hand 2:38 Kategismus Sondag 26
19 Aug (Oggend) (Eng)   Rom 11 Nagmaal
19 Aug (Aand) (Eng)   Efes 3 Kategismus Sondag 25
12 Aug (Oggend) (Eng)   Lev 10 Wat die Here beveel en die mens se gesindheid
12 Aug (Aand) (Eng)   Jes 64 Kategismus Sondag 24
29 Julie (Oggend) (Eng)   Openb 3:1 Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef, en jy is dood
29 Julie (Aand) (Eng)   2 Kor 5 Kategismus Sondag 23
22 Julie (Oggend)   Sagaria 2 En Ek sal vir hom wees, spreek die HERE, ’n vurige muur rondom
22 Julie (Aand)   Lukas 12:32 Kategismus Sondag 22
8 Julie (Oggend)   Psalm 51 Die doop.
8 Julie (Aand)   Jesaja 2 Kategismus Sondag 21
1 Julie (Oggend)   Sagaria 1 Sagaria se tweede naggesig
1 Julie (Aand)   1 Joh 5 Kategismus Sondag 20
17 Junie (Oggend)   Handelinge 8 Verkondig!
17 Junie (Aand)   Psalm 110 Kategismus Sondag 19
10 Junie (Oggend)   Heb 3 Die doop en die verbond.
10 Junie (Aand)   18 Joh Kategismus Sondag 18
27 Mei (Oggend)   Jes 53 Nagmaal
27 Mei (Aand)   Eksodus 33 Kategismus Sondag 17
20 Mei (Oggend)   2 Petrus 2 Nagmaalvoorbereiding.
20 Mei (Aand)   1 Kor 15 Kategismus Sondag 16
06 Mei (Oggend)   Eks 25:40 Sorg dat jy dit maak volgens die plan wat vir jou op die berg gewys is.
06 Mei (Aand)   Mark 15:12-15 Kategismus Sondag 15
29 April (Oggend)   Hand 3:16 Verwag jou redding in die Here Jesus Christus, want daar is geen ander naam onder die hemel waardeur ons gered kan word nie!
29 April (Aand)   Eseg 17 Kategismus Sondag 14
15 April (Oggend)   Eks 19 Geloofsgroei
15 April (Aand)   Joh 5 Kategismus Sondag 13
08 April (Oggend)   Luk 23:14 Kruisigingsvrydag
08 April (Aand)   Luk 24:15 Die Opstanding
25 Mrt 2012 (Oggend)   Open 2:10 Vrees vir niks wat jy sal ly nie ... Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee.
25 Mrt 2012 (Aand)   1 Joh 5:1 Kategismus Sondag 12
18 Mrt 2012 (Oggend)   Sag 1:11 Dit is verkeerd as dit stil en rustig is in die kerk
18 Mrt 2012 (Aand)   Heb 7 Kategismus Sondag 11
04 Mrt 2012 (Oggend)   Open 1:17 Nagmaal
04 Mrt 2012 (Aand)   Ps 115 Kategismus Sondag 10 - Die voorsienigheid van God
26 Feb 2012 (Oggend)   Open 2:4 ’n Mens kan so ywer vir die Here, dat jy later perspektief verloor.
26 Feb 2012 (Aand)   Jes 64:1-12 Kategismus Sondag 9
12 Feb 2012 (Oggend)   Open 1:7 Kyk, Hy kom met die wolke
12 Feb 2012 (Aand)   Joh 3:14,15 Kategismus Sondag 7
05 Feb 2012 (Oggend)   Open 1:3 Sewe saligsprekinge
05 Feb 2012 (Aand)   Jes 1:27 Die verlossing gaan kom deur strafgerig oor Sion

 

 
CLANWILLIAM
Parkstr 28, Bus 175, 8135
VREDENDAL
h/v Vrede & Goeiehoopstraat
PREDIKANT
Dr Marius Aucamp
027 482 1665
 
 

Kontak asb J Vierbergen of Dr. Marius Aucamp om inligting op hierdie webtuiste op te dateer of by te werk.

Sag 3:4 Daarop het Hy aangehef en gesê aan die wat voor Hom staan: Neem die vuil klere van hom weg. Toe sê Hy vir hom: Kyk, Ek het jou skuld van jou weggeneem, en Ek beklee jou met feesklere.

 
  Kopiereg voorbehou 2015 | Gereformeerde Kerk Clanwilliam