Die Apostoliese Geloofsbelydenis

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.

En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria;
 
wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is; wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het;
 
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood;
opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
 
waarvandaan Hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel.
 
Ek glo in die Heilige Gees.
 
Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;
 
die vergewing van sondes;
 
die opstanding van die liggaam
 

en 'n ewige lewe.

 
CLANWILLIAM
Parkstr 28, Bus 175, 8135
VREDENDAL
h/v Vrede & Goeiehoopstraat
PREDIKANT
Dr Marius Aucamp
027 482 1665
 
 

Kontak asb J Vierbergen of Dr. Marius Aucamp om inligting op hierdie webtuiste op te dateer of by te werk.

Sag 3:4 Daarop het Hy aangehef en gesê aan die wat voor Hom staan: Neem die vuil klere van hom weg. Toe sê Hy vir hom: Kyk, Ek het jou skuld van jou weggeneem, en Ek beklee jou met feesklere.

 
  Kopiereg voorbehou 2015 | Gereformeerde Kerk Clanwilliam