CLANWILLIAM
Parkstr 28, Bus 175, 8135
VREDENDAL
h/v Vrede & Goeiehoopstraat
PREDIKANT
Dr Marius Aucamp
027 482 1665
 
   
 
 
  Kopiereg voorbehou 2015 | Gereformeerde Kerk Clanwilliam